Monta hyvää syytä valita toimitilaksi uudiskohde

Kun yritys pohtii uusia toimitiloja, valinnanvaraa riittää. Sopivin vaihtoehto syntyy monen tekijän summana sijainnista kestävän kehityksen ratkaisuihin. Myyntipäällikkö Suvi Lähdekorpi kertoo, miksi uudiskohteet vetävät puoleensa.

”Toimitilan valintaan vaikuttaa klassisesti sijainti, sijainti ja sijainti esimerkiksi saavutettavuuden ja palvelujen näkökulmasta. Nykyään ja etenkin tässä hetkessä asia vain korostuu, joten ketjuun voisi lisätä vielä neljännen sijainnin”, Suvi hymyilee.

Toimitilojen valintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon muitakin. Toimitilojen tulee tukea menestystä ja työnantajamielikuvaa. Toimitilojen tulee olla joustavia ja viihtyisiä sekä edistää arjen sujuvuutta. Toimitilojen tulee tarjota hyvää sisäilmaa ja muita moderneja taloteknisiä ratkaisuja.

Myös eurot näkyvät perinteisissä Excel-taulukoissa, mutta on niissä paljon muutakin.

Parhaat toimitilat nyt ja tulevaisuudessa

”Päätöstä tehdessä Excel-taulukoissa on jo pitkään huomioitu muun muassa ympäristönäkökulmat, kestävä kehitys ja pyrkimys hiilineutraaleihin toimitiloihin. Muuttuneet työn tekemisen tavat ovat asettaneet tiloille uusia vaatimuksia, joita koronavuosi on vain korostanut”, Suvi kertoo.

”Toimitilojen halutaan tukevan entistä paremmin yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia, tarjota monimuotoisia työskentelypaikkoja sekä myös rauhaa työskentelyyn silloin, kun sitä ei kotoa tai muista työn tekemisen paikoista löydy. Toimitilojen tulisi istua sekä tähän päivään että tulevaan.”

Vetovoimainen näkökulma löytyy uudenlaisen kaupunkiympäristön kehittämisestä. NCC:n uudiskohteissa kyse ei ole vain uusien rakennusten rakentamisesta, vaan myös uusien ja elinvoimaisien kaupunkiympäristöjen luomisesta, jotka ovat avoinna kaikille kaupunkilaisille.

Kestävä kehitys tulee työpöydälle asti

NCC:llä on pitkä kokemus kestävästä kehityksestä, joka on mukana hankekehityksen alusta asti. Tänä päivänä kaikki NCC:n toimitilat ovatkin BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti sertifioitu. Moderni tekniikka mahdollistaa laadukkaat ja kestävät tilat.

”Tavoitteenamme on aina BREEAM Excellent-taso, kuten esimerkiksi Helsingin Vallilan Fredriksbergissä ja Espoon Leppävaaran OOPS´issa. Helsingin Ruoholahteen rakentuva We Land puolestaan edustaa korkeinta Outstanding-tasoa”, Suvi toteaa.

”Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja valinnat näkyvät ja tuntuvat työpisteillä asti, kun esimerkiksi luonnonvalon riittävyydestä ja energiatehokkaasta valaistuksesta sekä laadukkaasta sisäilmasta ja mikroilmaston säädöistä on huolehdittu jo suunnitteluvaiheessa.”

Askel edellä kohti tulevaisuutta

Kestäviin ratkaisuihin kuuluvat tilojen tehokas käyttö ja joustavat tilaratkaisut, jotka on uudiskohteissa tarkkaan mietitty. Sen lisäksi, että yrityksen toimitilat ovat tehokkaassa käytössä, NCC mahdollistaa tilojen joustavan käytön myös tilaresurssien jakamisen näkökulmasta. Uudiskohde sopii yhden käyttäjän pääkonttorista useamman yrityksen kotipesäksi.

”Hyvä esimerkki löytyy Fredriksbergistä, jossa tarjoamme vuokalaisille mahdollisuuden Spacent-tilanjakoalustan käyttöön tilojen käyttöasteiden maksimoimiseksi. Lisäksi testaamme ja pilotoimme muita käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja, kuten Maas Globalin Whim-liikkumissovellusta. Näin vastaamme asiakkaiden tarpeisiin askeleen edellä tulevaisuutta”, Suvi tuumii.

Uudiskohteessa tilat suunnitellaan vastaamaan täysin käyttäjän tarpeita. Vaativimmatkin toiveet onnistuvat, kun kokonaisuutta kehitetään yhdessä. Parhaimmillaan toimitilat ilmentävät yrityksen omaa kulttuuria, omia arvoja ja brändiä sekä toimivat rekrytointivalttina.

Ei enää €/m², vaan pikemminkin €/hlö

Euroilla on väliä, mutta uudiskohteen ei tarvitse tarkoittaa korkeampia kustannuksia. Tilojen jaettavuus, toimivuus, hukkaneliöiden poistaminen ja tekniset ratkaisut tehostavat tilankäyttöä – samalla, kun korostetaan viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta.

”Perinteisen €/m² -ajattelun sijaan kustannusten tarkastelu on kääntymässä yhä enemmän €/hlö -ajatteluun”, Suvi sanoo.

Uudiskohdetta kannattaa miettiä ratkaisuna kaikissa tilanteissa ja ajankohdasta riippumatta. Koskaan ei ole liian aikaista tai myöhäistä. Keskustelut uusista tiloista voi aloittaa, vaikka sijaintikaan ei olisi vielä selvillä.

”Hankeaihioita on pitkälle tulevaisuuteen, mutta vaihtoehtoja löytyy myös nopeaa tilaratkaisua etsiville asiakkaille”, Suvi summaa.

Miksi uudiskohde? Top 5 + 1

  • Tilat suunnitellaan yhdessä alusta asti
  • Yritys saa omaa kulttuuria, omia arvoja ja brändiä ilmentävät tilat
  • Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut
  • Tehokkaat, joustavat ja jaettavat tilaratkaisut
  • Moderni tekniikka ja digitaaliset käyttäjäpalvelut
  • Vaihtoehtoja myös nopeisiin tilatarpeisiin!

Tutustu kehitteillä ja rakenteilla oleviin toimitilakohteisiimme: www.ncc.fi/huomisentoimitilat

 

Muita mielenkiintoisia uutisia