OOPS-hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa tähdätään Excellent-tason BREEAM-ympäristöluokitukseen

OOPS-toimistotalon A- ja B-vaiheet valmistuvat elokuussa 2021 Espoon Leppävaaraan. OOPS-kampuksen suunnittelussa on alusta lähtien otettu huomioon kansainvälisen kestävän kehityksen BREEAM-luokituksen Excellent-tason vaatimukset.  BREEAM ohjaa suunnittelemaan ja rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä rakennuksia koko niiden käyttöiän ajaksi.

– NCC:n kiinteistökehityksen strategiassa BREEAM Excellent-sertifikaatti on asetettu tavoitetasoksi kaikille uudishankkeillemme. Tontin keskeinen sijainti vilkkaiden liikenneväylien varrella ja ekologinen käyttö ennen rakentamista ovat keskeisiä tekijöitä. Kaikki hankkeemme pyritään asemoimaan parhaisiin sijainteihin siksikin, että toimitilojen sijainti tukee parhaalla tavalla tulevien käyttäjien toimintaa. Myös OOPS-kokonaisuus rakennetaan erittäin hyvälle paikalle Leppävaaran risteyskohtaan, kertoo projektijohtaja Pirkka Pikkarainen NCC Property Developmentista.

– Sertifiointi on oiva kannuste tarkastella kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti jo varhaisessa vaiheessa hanketta. Sen pohjalta saamme kohteeseen kattavalla otannalla laadukkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, Pikkarainen jatkaa.

– Ympäristöluokitus tuli mukaan projektitiimin keskusteluihin kesällä 2017, kertoo ryhmäpäällikkö Karoliina Lietonen Optiplanilta. – Silloin alettiin miettiä tavoitepisteitä ja miten niihin päästäisiin, ja tavoitteita täsmennettiin suunnitteluryhmässä keväällä 2018.

Lietonen on BREEAM-organisaation akkreditoima arvioitsija samoin kuin ovat tiimiä konsultoineet Optiplanin elinkaaripalvelujen projektipäällikkö Riina Ahola ja projekti-insinööri Marianna Hilakari.

Kestävät, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat

Kaikki luokituksen vaatimukset koskevat koko rakennusta, eivät ainoastaan tiettyjä toimi- tai muita tiloja. Vaatimusten pitää toteutua kaikkialla rakennuksessa, jotta sertifiointi voidaan saavuttaa.

– Työ sertifiointia varten aloitetaan jo maanhankintavaiheessa tutkimalla tontin ominaisuudet, Lietonen kertoo. – Yksi pistekriteereistä on ekologin käynti tontilla. Esimerkiksi OOPS’in kohdalla kyseessä on puhdistettu jättömaa, minkä ansiosta saamme pisteitä luontoarvoista. Toisaalta tontilta jouduttiin kaatamaan puita, mikä osaltaan vähentää luontopisteitä. Pisteitä tulee myös sertifioidun puun käytöstä ja työmaan turvallisuudesta, kuten kulkuteiden esteettömyydestä. Myös työmaan viestintään ja suunnitteluprosessin aikana tehtävään sidosryhmäyhteistyöhön on omat kohtansa. Tämä sosiaalinen ulottuvuus on ehkä vähän pidemmällä kuin jos rakennettaisiin ilman sertifiointitavoitetta.

– BREEAM ei ota toistaiseksi kantaa kaluston tai materiaalien maantieteelliseen alkuperään. Paikallisuutta suositaan hankintaohjeessa, ja materiaalien kuljetuskilometrejä seurataan, mutta esimerkiksi työmaalla käytetyn puun osalta on tärkeämpää, että se on kasvatettu kestävästi ja alkuperä on sertifikaattien myötä tiedossa, Lietonen sanoo.

– Kohteeseen asennetaan myös aurinkopaneelit, Pikkarainen kertoo, – ja pysäköintitiloihin on tulossa kolmisenkymmentä sähköauton latauspaikkaa. Luokituksen vaatimus on kolme prosenttia pysäköintipaikoista, mutta monissa kohteista, kuten tässäkin, minimivaatimus ylitetään varmuuden vuoksi tulevaisuuden tarvetta silmällä pitäen. Liikaa ei kuitenkaan pidä varautua, koska latausteknologiat kuitenkin kehittyvät parhaillaan huimaa vauhtia ja investointien käyttöikä saattaa jäädä tästä johdosta lyhyeksikin.

Lietosen mukaan yksi tärkeä osa-alue luokituksessa on päivänvalovaatimus. – Luonnossuunnittelussa on pohdittu, miten ikkunoiden sijainti ja esimerkiksi pintojen värit tukevat sitä, että luonnonvaloa riittää myös rakennuksen sisäosiin. Viimeiset tarkistukset tavoitelaskelmiin tehdään tyyppitiloissa simuloinnin keinoin, jolloin lähtötietoina ovat lopulliset materiaalit, toteutuneet värit ja heijastuskertoimet.

Ympäristöluokitus ohjaa valintoja lain säätämien vaatimusten yläpuolelle

Sertifioinnissa sovelletaan kansainvälistä BREEAM-mittaristoa, eli käytämme samoja kriteerejä kuin vaikkapa Intiassa käytetään. Suomen parhaat käytännöt hyväksytään luokitukseen, kun ne täyttävät sen minimivaatimustason. BREEAMin periaate on toimia hieman lainsäädännön edellä. Suomen kohteissa noudatetaan esimerkiksi eurooppalaisia valaistus- ja laskentastandardeja sekä M1 sisäilmaluokitusta.

Suomessa ei ole toistaiseksi toteutettu yhtään parhaalle Outstanding-tasolle sertifioitua rakennuskohdetta. Ruotsista löytyy kolme Outstanding-tason toimistorakennusta ja muutama pienehkö liikerakennus, mutta maailmanlaajuisestikin puhutaan vielä harvalukuisesta joukosta.

OOPS eli Oasis Of Professionals on Leppävaaran Hatsinaan kehitetty kohtaamisten keidas, jossa hyvinvointi ja luonto tukevat liikkuvaa työelämää. Alueelle rakennetaan vaiheittain viisi toimistotaloa sekä hotelli. Ensimmäisenä NCC:n kehittämälle alueelle asettuu ohjelmistotalo Trimblen pääkonttori.

www.oopsespoo.fi

Trimblen pääkonttorin rakentamisen etenemistä voi seurata täällä

 

 

 

Muita mielenkiintoisia uutisia