Osallistaminen innostaa sidosryhmät keskusteluun

NCC:n kiinteistökehitys osallistaa jatkuvasti eri sidosryhmiä hankesuunnitteluun ja kokeilee uusia tapoja näkemysten keräämiseen. Eelis Rytkönen, Marjo Totro ja Markus Pahikkala  kokosivat Espoon Lähiöfest-viikolla Sellon kirjastossa asukkaiden ideoita ja toiveita palveluista Leppävaaran Hatsinanpuistoon. Avoin työpaja innosti eri ikäisiä leppävaaralaisia vilkkaaseen keskusteluun.

Ravintoloita, koirapuisto, liikuntapaikkoja. Näitä ja monia muita palveluita leppävaaralaiset toivovat Hatsinanpuistoon. NCC:n “kehityshipiksi” kutsuttu Eelis Rytkönen keräsi palautteet talteen eri palvelukategorioihin sijoiteltavilla post-it-lapuilla sekä Menti.com-palvelun avulla verkossa. ”Tämä oli meille ensimmäinen kokeilu avoimesta työpajasta alueen asukkaille”, kertoo idean takana ollut Rytkönen.

”Työpajat ovat tuttuja muiden sidosryhmien, kuten tulevien vuokralaisten ja kiinteistövälittäjien kanssa. Asukkaiden mielipiteitä kerätään myös asukasilloissa lomakkein”, lisää Marjo Totro NCC:n kiinteistökehityksen markkinoinnista.

Ideoita ja palautetta uusilla sovelluksilla

We Land on toimistokohteemme Ruoholahdessa. Käytämme siellä CHAOS Crowd -sovellusta, jonka lataamalla kuka tahansa alueella liikkuva voi puhelimellaan kertoa meille, mitä ympäristöön kaivataan”, kertoo NCC:n projektijohtaja Pirkka Pikkarainen.

NCC parantaa myös rakennusten käytön aikaista vuorovaikutusta. ”Urban Sense by NCC on vielä konseptointivaiheessa oleva sovellus, jolla jatkossa kuka tahansa voi olla yhteydessä rakennukseen, alueen palveluntarjoajiin ja toisiinsa. Tällä haluamme parantaa käyttäjäkokemusta”, Pikkarainen jatkaa.

Opiskelijat, asukkaat ja asiakkaat mukaan suunnitteluun

”Olemme miettineet uusia osallistamistapoja hankekehityksessä”, kertoo Rytkönen. Elävän ja kaikille viihtyisän kaupunkiympäristön toteuttamiseen tarvitaan monipuolisesti näkökulmia, jotta erilaiset tarpeet sekä alueen ainutlaatuiset piirteet tulevat huomioiduiksi suunnittelussa. ”Asukkaat, asiakkaat, opiskelijat ja kaupungin virkamiehet tarvitaan mukaan yhteistyöhön”, Rytkönen linjaa.

”Suunnittelutyö voi sopia osaksi rakennusalan opiskelijoiden kursseja, jolloin se edistää opintoja ja lopputulos saattaa päätyä osaksi toteutusta”, Rytkönen kaavailee.

Kiinteistökehityksen myynnissä käydään päivittäistä dialogia asiakkaiden kanssa. ”Kuuntelemme tarkasti heidän tarpeitaan. Ehdotamme myös uudenlaisia ideoita esimerkiksi ulkomailta”, kuvaa NCC:n kiinteistökehityksen myynnistä vastaava Teemu Rämö.

Espoon kaupunki arvostaa asukkaiden varhaista osallistamista

Kaupungin virkamiesten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja myös Espoon kaupunki toivoo hyvää vuorovaikutusta rakennusliikkeiden ja kaupungin välille.

”Osallistava kaupunkisuunnittelu on harjoitteluvaiheessa, eikä ohjeita vielä ole. Osallistavan vuorovaikutuksen painopiste pitää saada suunnittelun mahdollisimman varhaiseen alkupäähän”, sanoo Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantala Espoon kaupungilta.

Espoo-live-tapahtumassa leppävaaralaisten näkemyksiä kuuntelemassa ollut Rantala pitää Rytkösen edustamaa NCC:n uuden polven toimintatapaa dynaamisena ja tuoreena.

Muita mielenkiintoisia uutisia