Paluu toimistolle on uusi mahdollisuus

Yritykset valmistautuvat paluuseen toimistoille. Jos tutkimukset pitävät paikkansa, etätyö jatkuu, mutta myös toimitilat vetävät puoleensa. Nyt jos koskaan on aika pohtia, miten tutut tilat istuvat uuteen normaaliin ja mitä pitäisi ehkä ajatella uudestaan.

NCC:n myyntipäällikkö Uku Jaatinen tietää korona-ajan kokemuksella, mistä toimitilojen uudesta normaalista juuri nyt puhutaan. Useiden tutkimusten mukaan työelämä ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet pysyvästi eikä vanhaan ole paluuta.

”Kukaan ei vielä tiedä, mitä uusi normaali todella tuo tullessaan, mutta eri tutkimusten yhteinen pääteema kertoo siitä, että noin 70 prosenttia vastanneista haluaa työskennellä etänä korona-ajan jälkeenkin 2-3 päivää viikossa”, Jaatinen sanoo.

Muutos on mittava. Jos ennen koronaa noin 16 prosenttia työntekijöistä kertoi haluavansa tehdä etätöitä, nyt vastaava luku on yli 50 prosenttia enemmän. Korona-aika on osoittanut, että vaikka leipätyö etänä toimii, muutakin tarvitaan. Toimitiloilla on muutoksessa merkittävä rooli.

Toimistolla, etänä vai molemmissa?

Valtaosa tutkimuksiin vastanneista valitsee etä- ja lähityön yhdistävän hybridimallin. Siksi Jaatisen mukaan yrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka tutkailla, miten työnantajat voivat tukea eri työn tekemisen vaihtoehtoja, luoda uusia tapoja toimia ja vahvistaa työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

”Monissa yrityksissä on valmistauduttu tulevaan huolella tekemällä henkilökunnalle kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan tulevaisuuden työn tekemisen toiveita. Kyselytutkimusten perusteella tie uuteen normaaliin ja muuttuviin toimitilatarpeisiin on paremmin hahmotettavissa kuin ilman niitä”, Jaatinen tuumii.

”Vaikka etätyö on tullut jäädäkseen, korona-aika on vahvistanut ajatusta myös siitä, että työpaikoille kaivataan. Ihmiset haluavat paikan, jossa tehdä töitä, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä töitä toimistolla halutaan tehdä ja miten.”

Leppävaaran OOPS’issa voi työpäivän aikana ihailla Monikonpuroa ja sitä ympäröivää puistoa. Kuva: NCC

Jos voi tehdä kotona, miksi työpaikalle?

Uuteen normaaliin siirtyminen on herättänyt keskustelua siitä, millaisia työtiloja jatkossa halutaan ja tarvitaan, mitä työnantajalta odotetaan ja miten tulevaisuudessa voisi yhdistää toimitilojen ja etätyön parhaat puolet.

”Toimitiloja tarvitaan erityisesti johtamiseen, joka on pelkkien nettipalaverien kautta haasteellista. Toimitiloja tarvitaan myös tapaamisten järjestämiseen, luovuuteen ja innovointiin sekä tiedonkulkuun. Tärkein kaikista on kuitenkin yhteisöllisyys, jota korona-aika on pistänyt kaipaamaan ja arvostamaan uudella tavalla”, Jaatinen kertoo.

”Jos yksi asia pitää nostaa ylitse muiden, se on tiimihenki. Toimistolta pitää löytyä fiilistä. Vaikka töitä voi tehdä lähes missä vain, ihmiset kaipaavat Teamsien vastapainoksi työkavereiden tapaamista kasvokkain ja yhdessä tekemistä. Onnistumiset syntyvät ja luovuus kukoistaa sosiaalisissa tilanteissa.”

Hybridimalli haastaa tilojen tarkoituksen

Toimitilojen kehityksessä on kuljettu pitkä ja aika nopeakin matka koppikonttoreista avotiloihin ja monitilatoimistoihin. Korona-aika on tuonut myös tähän oman twistinsä.

”Toimitilojen hybridiympäristö perustuu monitilaympäristöön, mutta neliöiden sijaan korostuvat muut asiat, kuten tilojen istuvuus joustavasti yrityksen muuttuviin tarpeisiin tai tiimikohtaisiin toiveisiin, jotka vahvistavat niin viihtymistä kuin työntekemisen tehokkuutta”, Jaatinen toteaa.

NCC:n kiinteistökehityskohteissa pohditaan tänä päivänä erityisesti sitä, mikä houkuttelee paikalle ja miten tilat taipuvat yritysten elinkaaren aikaisten tilatarpeiden mukaan. Käytännössä kyse on esimerkiksi yhteisöllisyyttä tukevasta tilakonseptista ja monipuolisesta palvelukulttuurista, joka tekee arjesta sujuvampaa ja elämästä leppoisampaa.

”Hybridimalli korostaa myös teknisten, digitaalisten ja ergonomisten ratkaisujen toimivuutta. Näiden kaikkien tulee olla kunnossa niin toimistolla kuin etätyöpaikalla”, Jaatinen lisää.

Vieraanvaraisuus on ihmisten ja palveluiden varassa. We Landin concierge palvelukonsepti vastaa vaikeimpiinkin vaatimuksiin.

Työn ja vapaa-ajan balanssia etsimässä

Työympäristö on yhä tärkeämpi osa organisaatioiden strategiaa, ja toimitilojen tehokas käyttö sekä joustavat tilaratkaisut nykyaikaa. Hyvä esimerkki on NCC:n kehittämä uudiskohde Fredriksberg, joka tarjoaa vuokralaisille Spacecent-tilajakoalustan toimitilojen käyttöasteen maksimoimiseksi.

Merkittävä asia on kyselytutkimusten mukaan myös työnantajan mahdollistama kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Tähän panostetaan esimerkiksi Espoon Leppävaaran OOPS´issa. Ruoholahden We Landissa painopisteenä on uudenlaisen palvelukonseptin ja yhteishengen kehittäminen.

Uutta tarinaa edustaa Helsingin keskustassa sijaitseva Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan talo, joka saneerataan entiseen loistoonsa joustavia toimitiloina monenlaisiin yritystarpeisiin tarjoavana Kulma21:nä.

”Yritykset voivat vahvistaa toimitiloilla työntekijöiden viihtyvyyttä ja työntekemisen monimuotoisia mahdollisuuksia. Tutkimukset kertovat, että peräti 72 prosenttia vastaajista arvostaa enemmän työn ja vapaa-ajan balanssia kuin hyvää palkkaa”, Jaatinen sanoo.

Epävarmuus tulevaisuudesta tuo omat haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa. Summa summarum: Onko työelämän hybridimalli haaste vai mahdollisuus? ”Mahdollisuus”, Jaatinen hymyilee.

Tutkimuslähteet: kiinteistösijoittamisen konsulttiyhtiö JLL, asiantuntijaorganisaatio Deloitte, suunnittelutoimisto Rune & Berg Design.

TOP 5 syytä mennä toimistolle

  1. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen
  2. Tiimihengen vahvistaminen
  3. Hyvä fiilis
  4. Monipuoliset palvelut, arjen sujuvuus
  5. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen

Tutustu NCC:n vapaisiin toimitiloihin.

Muita mielenkiintoisia uutisia