Tietomallien parhaat menetelmät ja ominaisuudet esiin!

Tietomallintaminen on olennainen osa NCC:n rakentamisen prosessia. Aina, kun me voimme vaikuttaa asiaan, rakentamamme kohteet suunnitellaan mallintamalla. Uusia kokemuksia haetaan nyt Trimblen kanssa OOPS-hankkeesta.

Tietomallit sujuvoittavat suunnittelun yhteensovitusta ja parantavat projektinhallintaa monin tavoin. Lopputuloksena syntyy laadukas rakennettu ympäristö, joka vastaa sekä meidän että asiakkaamme odotuksiin.

Iso juttu tällä hetkellä on se, miten tietomallit ja niiden tietosisältö saadaan laajasti käyttöön työmaalla. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta tieto suunnittelijan näytöltä on myös vietävä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkasti sinne, missä suunnitelmat konkretisoituvat: montun pohjalle, muotin reunalle ja rakennuksen harjalle.

Toinen ajankohtainen kehityssuunta on reaaliaikainen ja tarkka tilannetieto holvilta työmaatoimistoon ja suunnittelijan näytölle. Tieto on saatava kulkemaan tehokkaasti molempiin suuntiin. Tietomallipohjainen rakennusmittaus ja skannaus ovat erinomaisia välineitä tähän.

Menetelmien parhaat ominaisuudet tiivistyvät Trimblen SX10 -mittalaitteessa ja TCS7 -maastotietokoneessa. Testaamme muun muassa näitä laitteita toimitilahankkeessamme Espoon Leppävaarassa, jossa rakennamme Trimblelle uutta toimistotaloa osana OOPS eli Oasis of Professionals -aluekehityshanketta.

Ennen näkemätöntä tarkkuutta

Ero virtuaalisen ja todellisen maailman välillä pienenee, kun mittamies pystyy sijoittamaan mallinnetun rakennuksen pisteet robottitakymetrin tabletin näytöltä paikalleen eikä hänen tarvitse pelata useiden piirustusdokumenttien kanssa mittausta valmistellen. Samoin tarkepisteet voidaan tuoda takaisin tietomalliin, ja toteutunutta on helppo verrata suunniteltuun.

Skannaaminen mahdollistaa työmaan dokumentoinnin ja laadunvarmistuksen ennen näkemättömällä tavalla ja tarkkuudella. Tämä siitäkin huolimatta, että skannatessa ei välttämättä tarvitse tietää täysin tarkasti, mitä pisteitä tulevaisuudessa tarvitaan. Siitä on toki hyötyä, sillä skannausta on mahdollista kohdentaa alueisiin, joista halutaan tarkempaa tietoa.

Mittaajan työaikaa säästyy, kun hänen ei tarvitse käydä hakemassa samalta alueelta uudelleen tarkkeita. Skannaamalla voidaan myös taltioida rakenteita, jotka tulevat jäämään peittoon. OOPS-hankkeessa taltioitiin esimerkiksi rakennuksen ja rata-alueen väliin jäävä teräsponttiseinän tarkka sijainti. Tämän avulla saatiin varmistettua, ettei se häiritse myöhempiä työvaiheita.

Pistepilvet kertovat isoja asioita

Tarkepisteitä ja skannattua materiaalia voidaan hyödyntää usealla tavalla. Jos valokuva kertoo tuhat sanaa, Trimblen SX10 -takymetri ottaa mittapisteiden ja skannauksen lisäksi mittatarkat kuvat ja tuottaa pistepilveä hämmästyttävällä 26 000 pisteen sekuntivauhdilla.

Pisteitä voidaan käyttää visuaaliseen tarkasteluun, kun se avataan tietomallin kanssa päällekkäin Trimble Connectissa. Tällainen tarkastelu onnistuu keneltä tahansa työmaalla ja se on helppo tapa varmistaa, että isot asiat ovat kunnossa: oikeat rakennusosat on asennettu, ne ovat mitoiltaan oikein ja oikeassa asennossa.

Pistepilvien käsittelyyn erikoistuneet ohjelmistot, kuten Trimble RealWorks ja Trimble Business Center, mahdollistavat vieläkin tarkemman ja automaattisemman analyysin. Voimme tarkistaa rakenteiden toleranssien mukaisuuden vertaamalla mittausta tietomalliin. Tämä vaatii toki myös mallinnukselta tarkkuutta. Esimerkiksi, jos lattian kaatoja halutaan tarkistaa, laatat on tietenkin mallinnettava tällä tarkkuudella.

Työmaan mittamaailma mullistuu

Uusilla työkaluilla mittamiehen maailma avartuu muillekin. Mallin avulla tarvittavia mittapisteitä on helpompi tilata mittaajalta. Myös tarkepisteiden visualisointi tietomallin päällä varmistaa, että kaikki ymmärtävät hetkessä, mistä puhutaan. Näin koko työmaan mittamaailma ei ole ainoastaan yhden henkilön varassa, vaan se on muidenkin hyödynnettävissä ja ymmärrettävissä.

Juuri tällaisia kokemuksia haemme OOPS-hankkeessa ja odotamme saavamme niitä paljon lisää. Esittelemme lisää erilaisia laitteita OOPS’in rakentamisen aikana, joten seuraa Trimblen ja NCC:n yhteistyöhankkeen etenemistä myös täällä.

Riku Laiho
VDC-tiimin vetäjä, NCC

Mikä VDC?

  • Virtual Design and Construction (VDC) on NCC:n tapa toimia tietomallinnusta hyödyntävissä projekteissa. Se on täysin uudenlainen tapa ajatella ja lähestyä hanketta, hallita tietoa, projektin organisoitumista sekä projektihenkilöiden tapaa työskennellä.
  • Tietomallit ovat kehityshankkeiden pääasiallinen tietolähde ja yhteinen alusta. Mallit muodostavat luonnollisen lähtökohdan hankkeen kaikkien osapuolten tehokkaalle yhteistyölle.
  • VDC tarjoaa mahdollisuuden kerätä digitaalista tietoja hankkeen koko elinkaaren ajan ja kehittää jatkuvasti toimintatapoja.
  • VDC:ssä on kyse alakohtaiset rajat ylittävästä yhteistyöstä, viestinnästä, suunnittelusta ja päätöksenteosta. Tavoitteena on luoda alalle uusia näkemyksiä.

Muita mielenkiintoisia uutisia