”Luonnon ja urbaanin kaupunkielämän yhdistävä elinvoimainen keskittymä, jossa ihmisen on hyvä olla ja toimia.”

 

Mikä Leppävaaraan rakennettava NCC:n kehityshanke OOPS oikeastaan on, mitä se tarjoaa käyttäjilleen ja kuinka se muuttaa Leppävaraa? Muun muassa näitä kysyimme hankkeen asiantuntijalta, NCC:n projektijohtaja Pirkka Pikkaraiselta.

Kerro alkuun muutamalla sanalla lyhyesti, mikä OOPS on?

OOPS on Leppävaaran Hatsinanpuistoon, Monikonpuron äärelle rakentuva alue työnteolle, kaupalle, majoittumiselle, liikunnalle, viihteelle ja elämyksille.

Mitä uutta OOPS tuo Leppävaaraan?

Leppävaara on Espoon vilkkaimpia keskuksia ja yksi pääkaupunkiseudun vahvimmin kasvavista työpaikka keskittymistä. OOPS tukee ja kasvattaa tätä kokonaisuutta ja lisää Leppävaaran vetovoimaa entisestään. Konkreettisesti OOPS kasvattaa paitsi alueen toimitilatarjoamaa, myös uutta kaupan ja hotellipalveluiden tarjoamaa sekä vapaa-ajan ja liikunnan palveluita. Ja kaikki tämä yhdistettynä luontoon, Monikonpuron ainutlaatuiseen ympäristöön. Erinomainen sijainti ja helppo saavutettavuus useita erilaisia julkisia kulkuneuvoja käyttäen helpottavat töihin tuloa ja tarjoavat mahdollisuuksia liikkumiseen. OOPS on kokonaisuutena uudenlainen hyvinvoivan työelämän ja vapaa-ajan kokemus.

Minkälaiselle toimijalle OOPS sopii parhaiten?

OOPS sopii lähtökohtaisesti kaikenlaisille toimijoille ja yrityksille. Toimitilaratkaisut ovat joustavia ja ne yhdistävät yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet sekä yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet samaan käyttäjäkokemukseen. OOPS sopii erityisesti niille, jotka näkevät tulevaisuuden työelämän kokonaisvaltaisena, työntekijän fyysistä sekä henkistä puolta huomioivana ja kokevat sen kilpailueduksi. OOPS tarjoaa erinomaisen sijainnin, kulkuyhteydet ja verkostoitumismahdollisuudet. OOPS’in myötä Leppävaarassa tullaan jatkossa näkemään varmasti myös toimijoita ja toimialoja, joita siellä ei vielä ole ollut.

Miten OOPS vastaa kovassa murroksessa olevaan työelämään?

OOPS vastaa työelämän uuteen aikaan tarjoamalla yrityksille joustavasti tilat muuttuvan tarpeen mukaan. Toimitiloja tarvitaan aivan varmasti jatkossakin, työtä tehdään ja työelämää eletään myös poikkeusoloissa ja sen jälkeen. Uusi työ on yhtä aikaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja projektikohtaista tiimiytymistä. OOPS’in moderni talotekniikka ja digitaaliset palvelut tarjoavat turvallisuutta, muuntojoustavuus monikäyttöisyyttä. OOPS’issa ovat vahvassa roolissa myös jakamistalous ja yhteisöllisyys. Ne ovat keskeinen osa tulevaisuuden työelämää.

OOPS’issa toteutetaan hyvinvointi arkkitehtuuria. Mitä sillä tarkoitetaan?

Ympäröivä luonto on huomioitu aivan alusta alkaen hankkeen suunnittelussa ja se otettiin osaksi konseptin ydintä. OOPS tarjoaa tiloja, teknologioita ja palveluja, joilla pyritään aktivoimaan ihmisiä muun muassa liikkumaan eri tavoin. Ravinto on myös merkittävä osa hyvinvointia. OOPS’iin tulee hieno ravintola- ja kahvilakonsepti, joka palvelee alueen työntekijöitä, asukkaita ja tapahtumavieraita.

Minkälainen on työpäiväkokemus OOPS’issa?

Helppous, viihtyvyys ja soljuvuus ovat avainsanoja. Työpäivän flow alkaa jo erinomaisista kulkuyhteyksistä, OOPS’iin saapuminen on helppoa. Toimiminen tiloissa ja alueilla on vaivatonta. Tämä on huomioitu muun muassa tilasuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Monipuoliset digitaaliset, sosiaaliset ja fyysiset palvelut ovat helppoja käyttää ja ne tukevat kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kokemusta. OOPS ei rajoitu vain työpäivään ja työntekoon, päivä voi jatkua erinomaisesti myös ostosten ja harrastusten parissa sekä luonnosta nauttien.

Miten kansainvälisyys näkyy OOPS’issa?

Lähtökohtana on se, että OOPS on kansainvälinen yhteisö, jossa toimii monikansallisia yrityksiä ja ihmisiä ympäri maailman. Kaikki suunnittelu niin tilojen kuin palveluiden osalta tähtää siihen. OOPS’in erinomainen sijainti ja yhteydet, muun muassa lentokentän läheisyys ja nopea raideyhteys Helsingin keskustaan, palvelevat loistavasti myös kansainvälistä toimintaa. Kasvava hotellitarjoama kiinnostaa ja kasvattaa varmasti liikematkailua. Modernit teknologiset ratkaisut ja yhteydet tuovat koko maailman lähelle. OOPS on myös kiinnostava mahdollisuus eri oppilaitoksille ja siitä kasvavalle kansainväliselle toiminnalle.

Miten kestävä kehitys on otettu huomioon?

OOPS’in suunnittelun yksi peruslähtökohta on ollut Hatsinanpuiston ja Monikonpuron huomioiminen ja yhdistäminen hankkeeseen. Toimintamme pohjaa BREEAM Excellent -tason ympäristöluokitukseen ja se tarkoittaa jatkuvaa työtä kestävän kehityksen eteen. OOPS’in materiaalivalinnat ovat mahdollisimman pitkäikäisiä, ympäristöystävällisiä. Hyödynnämme muun muassa aurinkopaneeleja ja päivänvaloon reagoivaa valaistusta osana energiatehokkuuteen tähtäävistä ratkaisuista. Tarjolla ovat myös sähköautojen latauspisteitä. OOPS’in erinomainen sijainti mahdollistaa ympäristöystävälliset vaihtoehdot myös liikkumisessa.

Mitä OOPS on tulevaisuudessa?

Luonnon ja urbaanin kaupunkielämän elinvoimainen keskittymä, hybridi, jossa ihmisen on hyvä olla ja toimia. Viihtyisä alue, jossa halutaan viettää kokonaisvaltaisesti aikaa. Leppävaaran vetovoimaa nostattava monipuolinen uusi alue, joka houkuttelee laajasti osaajia. Paikka, jossa ihmiset, luonto, teknologia ja monikansalliset yritykset kohtaavat.

 

 

Muita mielenkiintoisia uutisia